Diseminasi Guru Projek Kurikulum Merdeka

Dengan adanya implementasi Kurikulum Merdeka di SMA N 8 Semarang, para koordinator projek mengadakan diseminasi projek untuk kelas 10 kepada para Guru di smandela. Semoga implementasi Kurikulum merdeka lancar. Salam solid.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *